ФАЯНС

Фаянсовите плочки са на основата на глина, пясък, минерални добавки.
Всеки ефект, текстура е под формата на глазура. Липсата на еднородност
ги прави по-малко здрави спрямо гранитогреса и теракота, поради което се
използват за стенни, вътрешни облицовки.